Vem ser du upp till?

Några frågor en unik måndag:

Vem ser du upp till?

Vad är attraktivt med den personen?

Vad kan du lära dig av henne/ honom?

Hur kan du agera utifrån de lärdomarna?

Våga svara på frågorna för dig själv! Se värdet i att inspireras av människor som du ser upp till, finn guldet i vad som är bra med dem. Genom att inspireras och skicka vidare goda cirklar från din förebild så kan denna värd bli lite bättre, få några goda spiraler mer!

Personligen: Just idag tänker jag på Moder Teresa, hon peppar mig, ger mig tro på att jag kan göra en skillnad för en människa idag, en i morgon, en i övermorgon och så vidare 🙂 Moder Teresa lär mig att hjärtats inställning är avgörande. Hon lär mig även att agera utifrån hjärtat…

Leave a Reply