Vad betyder tid för dig?

  • Vad betyder tid för dig?
  • Vad vill du lägga din tid på?
  • Vad lägger du din tid på?
  • Hur vill du agera vidare?

Vill du utvärdera ditt förhållningssätt till din tid? Det mest effektiva är att arbeta med en coach personligen men här är några funderingar för dig som vill komma igång i tankarna 😎

  1. Använd något mätbart, exempelvis att du har 100% tid. Fundera över hur mycket tid procentuellt du lägger på arbete, vänner, familj, hobby osv. Ett annat sätt kan vara är att använda skala 1-10 för att hitta vad du helst vill lägga tid på.
  2. Använd olika perspektiv. Ett kan vara att lyfta perspektivet exempelvis 10 eller 20 år framåt och fundera över vad du vill ska vara viktigt då. Ett annat kan vara att fundera i olika situationer exempelvis vad tid betyder för dig när du arbetar/ studerar eller är ledig.

Jag önskar dig en värdefull tid framöver!

/Coach Anna

Leave a Reply