Vad är din hjärtefråga?

Sista veckan har jag haft förmånen att i olika konversationer ta del av människors hjärtefrågor. Det där samtalsämnet som väcker alla inre motorer som gör att man bara måste agera på sin inre drivkraft.

  • Vad är din hjärtefråga?
  • Vad gör du med den?
  • Vad skulle du vilja göra med den?
  • Vad har din hjärtefråga för inverkan på dig?

Leave a Reply