Vad fäster du blicken på?

Sista veckan har jag mött flera människor som upplevt maktlöshet. Att de hamnat i låst läge utan handlingsutrymme och därmed tappat handlingsförmåga. Just handlingsutrymme brukar coaching öppna 🙂

Låst läge…

För min personliga del hade jag en period för några år sedan då det kändes som att jag dagligen gick på glödande kol och genom eld. Jag ser tillbaka på tiden och hittar många lärdommar: Exempelvis så fäste jag blicken på framtiden, jag hade en stark tro på både framtiden och på att jag skulle lära mig viktiga erfarenheter ur detta, jag förtröstade på Gud. Jag tog även beslut om att aldrig fatta beslut i affektion, alltså när jag ser mig själv som ett offer. Vissa dagar när elden var hetare, när jag tydligt kunde se att det var omständigheterna som försatte mig i elden, kan jag ärligt säga att jag var nära att falla in i offerrollen, men jag vägrade acceptera det! Där finns nämligen ingen möjlighet att påverka något, man är bara helt hjälplös. Däremot genom att anta ansvarsrollen, kunde jag hela tiden skydda mitt hjärta och påverka mina tankar. Jag kunde fokusera på min ljusa framtid, buren av tro, fortsätta gå steg för steg genom elden som härdade mig men inte förtärde mig.

Om du är i elden:

  • Vad fäster du blicken på?
  • Vad är ditt hopp?
  • Vad kan du göra?

Om du tagit dig genom elden:

  • Vad hittar du för lärdomar?
  • Vad betyder dem för dig?
  • Vem kan behöva höra dina lärdomar?

Leave a Reply