TelefoncoachingVad är coaching?

När du vill framåt, utvecklas och lyckas med något kan du anlita en personlig coach. Coachen, som är specialist på den process som frigör ditt potential, använder då sina skarpa verktyg exempelvis frågor, observation och återspegling för att du ska kunna nå ditt mål.

Coachen håller i samtalstråden så att du kan fokusera på att reflektera och ta fram de resurser och den kunskap du har inom dig. I detta samarbete skapas medvetenhet och dina djupa drivkrafter, förmågor, motivation och drömmar synliggörs. Insikter och processer som coachingen startar, leder till ett lärande för livet och personlig utveckling när de i handling praktiseras i vardagen mellan coachingsamtalen.

”Coaching är en process som frigör och
utvecklar människors potential”

Vanliga resultat klienter uttrycker efter coaching…

 • Nått mina mål
 • Hittat vägen för att leva mina drömmar
 • Kunnat fatta medvetna beslut
 • Fått ut mer av livet, relationer eller arbetet
 • Kunnat förändra/förnya något i mitt liv
 • Lärt mig använda mina styrkor på effektiva sätt
 • Blivit bättre på det jag velat bli bättre på
 • Fått mer självinsikt och bättre självkänsla
 • Nått balans i livet (exempelvis mellan arbete och familj)
 • Vågat anta ny utmaning
 • Har fått något viktigt gjort, inte bara tänka det som ett ”borde”