Chefscoaching /Medarbetarcoaching

För dig som vill framåt, utvecklas och lära dig mer i ditt ledarskap/ din yrkesroll erbjuder jag coaching för företag, såväl chefscoaching som medarbetarcoaching.

Utifrån ditt/ företagets behov skräddarsyr jag den bästa lösningen! Behoven ser olika ut på olika företag därför lägger vi tillsammans upp en plan för hur många tillfällen, hur ofta och för hur många chefer/medarbetare coaching ska ske.

Exempel på när coaching kan vara värdefullt i företag:

 • stärka ledare i sitt ledarskap (ex. delegera, kommunicera)
 • öka ledares förmåga att arbeta strategiskt, effektivt och målmedvetet
 • öka medvetenhet kring prioriteringar och fokus
 • se nya perspektiv och möjligheter
 • bättre relationer, färre konflikter
 • stimulera medarbetare att fokusera och använda sina styrkor och förmågor
 • öka medarbetares ansvarstagande och ägandeskap (ex. genom ökad självkänsla och självtillit)
 • stärka företagskultur, då coachingverktyget är effektivt i att omsätta mål till handling

Kan exempelvis leda till resultat som:

 • öka företagets lönsamhet och resultat
 • minska personalomsättning/ sjukskrivningar
 • effektivare organisation, tydliga mål
 • stark företagskultur