Livscoaching

Livscoaching är ett förhållningssätt jag som coach tillämpar. Detta innebär att jag som livscoach ser dig som en hel människa, full av resurser som kan lockas fram. Jag ser även att dina olika delar i livet har kopplingar till varandra och därmed påverkar varandra även om det kan upplevas som de är skilda från varandra.

Exempel på livscoaching (fiktiv)

Butikschefen Kalle anlitar mig som livscoach. Han vill avancera i sin karriär och vet att han behöver lära sig att komma i tid till arbetet för att nå sina karriärdrömmar. Han vet dock inte hur! I coachingen inser Kalle att det största hindret är att han på morgonen tar mycket tid till sin fru, han vill visa henne uppskattning och ge henne tid. Han inser dock att han själv blir stressad, men gör det för det känns viktigt för deras relation. Kalle hittar i coachingen flera möjliga lösningar på sin utmaning att komma i tid.

1:a idén Kalle kommer på är att prata med sin fru i telefon på väg till arbetet, då skulle samtalet bli mer konstruktivt och han upplevas mindre stressigt.

2:a idén Kalle kommer på är att gå upp en kvart tidigare varje morgon, med motivation att han kommer få ett annat mer flexibelt arbete om han lyckas väl i detta arbete.

3:e idén är att prata med sin fru och fråga hur stort värde hon sätter på morgonstunden. Kanske skulle hon uppskatta något annat ännu mer, kanske har hon någon annan idé.

Kalle bestämmer sig för att först kolla med sin fru samma dag hur hon tänker, han bestämmer även att 1 vecka framöver gå upp en kvart tidigare och se hur det påverkar situationen. Vi bestämmer att ses för återkoppling och ny coaching en vecka senare.

I detta exempel som vid första anblick handlar om att Kalle vill nå sina karriärdrömmar och som delmål komma i tid, finner Kalle möjligheter för att närma sig målet genom att hantera och finna möjligheter i det privata livet. Det är en stor vinst med livscoaching, helhetssynen som den ger!